söndag 15 mars 2015

Pulsträning

Förra veckan var vi några lärare som besökte Vammarskolan i Valdemarsvik för att bekanta oss mer med pulsträning. Pulsträning kan man kortfattat beskriva som ett motionspass på minst 20 minuter där pulsen hela tiden hålls inom pulszonen, dvs minst 65 % av maxpulsen. Undersökningar från USA (gjorda i Naperville High) visar att denna pulshöjning ökar aktiviteten i hjärnan vilket leder till en ökad inlärnings- och koncentrationsförmåga, särskilt inom två timmar efter passet.

Tack vare engagerade lärare i Vammarskolan fick en försöksklass i åk 7 starta med pulsträning för ett och ett halvt år sedan. De började med pulsträning tre gånger i veckan, utöver de vanliga idrottslektionerna. Nu går denna klass i årskurs 9 och utvärderingar visar en mycket positiv utveckling vad gäller elevernas inlärning, koncentration, betyg, sammanhållning i klassen och inte minst upplevelsen av den egna hälsan. Vi som förespråkar mycket fysisk aktivitet i skolan tycker väl att det egentligen är ganska självklara resultat. Men detta projekt öppnar verkligen ögonen och åtminstone jag blev förvånad oss över hur goda och snabba resultat det kan ge som påverkar många egenskaper och färdigheter.

I sällskap av andra nyfikna lärare och av SVT, som gjorde en uppföljning med denna försöksklass, fick vi vara med under ett pulspass. Filmen, som också innehåller ett klipp med Ulrika och elever från Gripsholmsskolan, kan ses här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/pulstraning-gav-emilias-skolresultat-ett-lyft


                                                  Pulsträning på gång i Vammarskolan.I praktiken gick det till så att varje elev använder pulsmätare och kan följa med sin egen puls på en skärm under pulspasset. Träningens innehåll varierar, ska vara lustfyllt och utgår ofta från elevernas egna intressen. Ett viktigt innehåll är motorik- och koordinationsövningar som har visat sig vara betydelsefull för hjärnans utveckling.

Lärarna som startade upp pulsträningen på Vammarskolan konstaterade, efter att de fördjupat sig i forskningen, att om ens en liten del av dessa forskningsresultat är sanna så är det ju helt enkelt för bra för att inte testa på. Jag håller med. Idrott och fysisk aktivitet har ju så oerhört många positiva effekter på hälsan. Om pulsträning i skolan dessutom kan hjälpa någon att klara sig genom grundskolan med goda betyg istället för underkända eller på gränsen till underkända så är det ju fantastiskt.

Nu sätter vi igång och planerar hur pulsträningen kan genomföras på vår skola i höst, det ser vi fram emot!