torsdag 16 september 2010

Friluftsliv på Apberget

Denna vecka fick eleverna lära sig om säkerheten då man ska använda sig av yxa eller kniv. De fick bland annat lära sig att de två redskapen är klassade som vapen och att man då måste värna om de och visa de respekt eftersom de inte är några leksaker. Annat som de bland annat fick lära sig var att just dessa redskap är nyttiga och viktiga att ha med sig ut i skog och mark om man har tänkt att stanna där en längre tid. Eleverna fick också lära sig vilka sätt som är säkra att använda sig av om man vill tälja en "korvpinne" eller bara tälja. De elever som ville fick sedan efter genomgång av säkerheten prova på att tälja lite.

Några elever i 2:an var nyfikna på hur det gick för de andra

En elev i år 1 täljer på knä vilket är en bra position att tälja i.

Här lämnas en kniv över på ett säkert sett från pojken på
bilden till flickan (båda år 1)

Nästa vecka på friluftslivet tänkte vi gå igenom kläder som kan vara bra att ha med sig ut i skog och mark samt hur man ska klä sig.

1 kommentar: